Online Marketing & Business Strategy

Ph: +91...4949
Email: info@hmi-tech.net
Topic:
Topics matching: Quiz size: Choices: Color scheme: flipquiz: Link
Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Kinyarwanda_misc_nouns_verbs_and_adj_r'

Title: Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Kinyarwanda_misc_nouns_verbs_and_adj_r'

Question 1
Choices
Answer
1. Work
1Icyapa
2Ingoma
3Akazi
4Umushoferi
5Amahoro
2. Village
1Akadugudu
2Inka
3Umuganda
4Ubumwe
5Ubaho
3. Clothing (pl)
1Imyenda
2imibu
3Hobe
4Gusubiza
5Ubumwe
4. Mosquitoes
1imibu
2Umupira
3Umuganda
4Akazi
5Imvura
5. Chauffeur/Driver
1uwimenyereza umwuga
2Umushoferi
3Agaseke
4imibu
5Umuganda
Question 6
Choices
Answer
6. Clothing (s)
1Umyenda
2Tuvugane
3Mwizi
4Gusubiza
5Amahoro
7. Thief (Swahili)
1Umushoferi
2Ingoma
3Mwizi
4Imyenda
5Ubumwe
8. Lodging
1Amacumbi
2Inka
3Ubaho
4Hobe
5Icyapa
9. Rain
1Mwizi
2Imvura
3Ubumwe
4Umujura
5Amacumbi
10. Thief
1Umyenda
2Umushoferi
3Umujura
4Gusubiza
5Icyapa
Question 11
Choices
Answer
11. Peace
1Amahoro
2Umupira
3Ingoma
4Hobe
5Imyenda
12. Telephone "Let's Talk"
1Umujura
2Ubaho
3Imyenda
4Amahoro
5Tuvugane
13. Unity
1Tuvugane
2Inka
3Akadugudu
4Ubumwe
5Akazi
14. Tree
1Ubaho
2Imvura
3Icyapa
4Amahoro
5Umyenda
15. Cow
1Inka
2Ubaho
3Umuganda
4Ingoma
5Akadugudu
Question 16
Choices
Answer
16. To Answer
1Amahoro
2Umupira
3Imyenda
4Icyapa
5Gusubiza
17. Sign
1Umujura
2Ingoma
3Icyapa
4Gusubiza
5Ubumwe
18. Baskets
1Umushoferi
2Ubaho
3Ubumwe
4Agaseke
5Umupira
19. Community work
1Icyapa
2Umupira
3Mwizi
4Umuganda
5Imvura
20. Intern/Apprentice
1uwimenyereza umwuga
2Amahoro
3Umuganda
4Gusubiza
5Icyapa